Malattia reumatica bambini


malattia reumatica bambini

Tradurre la descrizione in Italiano Italia utilizzando Google Traduttore? Ritraduci la descrizione in Rumeno Traduci Versiunea electronică a ghidului conține recomandări clinice contemporane, bazate pe dovezi, pentru asistență spitalicească oferită a copiilor.

malattia reumatica bambini

Recomandările sunt elaborate pentru malattia reumatica bambini, asistente medicale și alți lucrători medicali, responsabili pentru tratamentul copiilor. Aplicația electronică conține recomandări etapizate în conformitate cu conduita în staționar: triajul de urgență, metode de examinare a copiilor, investigații paraclinice, îngrijirea de suport, monitorizarea progreselor copilului, externarea și îngrijirile ulterioare.

malattia reumatica bambini

Aplicația electronică va permite utilizarea recomandărilor în regim online. În plus, ea dispune de următoarele funcții comode pentru utilizator: linkuri interactive, căutare, posibilitatea de a vizualiza imaginile în dimensiunea originală, dar și utilizarea formulelor pentru calculul dozei medicamentelor în locul tabelelor, utilizate în versiunea printată a ghidului.

Această aplicație electronică a fost elaborată de către biroul internațional al Organizației Mondiale a Sănătății.

malattia reumatica bambini

La versione elettronica della guida contiene raccomandazioni cliniche contemporanee basate sull'evidenza per le cure ospedaliere per bambini. Le raccomandazioni sono state sviluppate per medici, infermieri e altri operatori sanitari responsabili del trattamento dei bambini.

L'applicazione elettronica contiene raccomandazioni dettagliate in base al comportamento nello stazionario: triage di emergenza, metodi di esame del bambino, indagini paracliniche, terapia di supporto, monitoraggio dei progressi del bambino, dimissione e cure successive. L'applicazione elettronica consentirà l'uso di raccomandazioni online.

malattia reumatica bambini

Inoltre, ha le seguenti funzioni intuitive: collegamenti interattivi, ricerca, la possibilità di visualizzare immagini nella dimensione originale, ma anche malattia reumatica bambini di formule per il calcolo della dose di farmaci anziché le tabelle, utilizzate nella versione stampata della guida. Questa applicazione elettronica è stata sviluppata dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità.

malattia reumatica bambini

Ulteriori informazioni.